• Upadłość i postępowanie naprawcze

  Prowadząc spółkę, możemy w pewnym momencie naszej działalności dojść do sytuacji, w której tracimy możliwość regulowania naszych zobowiązań względem kontrahentów. W tym momencie warto zastanowić się nad ogłoszeniem...

 • Upadłość i bankructwo

  Każda spółka nastawiona jest na maksymalizowanie swoich zysków oraz minimalizowanie kosztów ich uzyskania. W biznesie bywa tak, że pomimo wielu lat sytych, w których dobrze nam się wiedzie, a firma rozwija się bardzo szybko mogą...

 • Upadłość przedsiębiorstwa - podstawowe informacje

  Prowadząc działalność gospodarczą, a w szczególności spółkę powinniśmy zabezpieczyć się odpowiednio przed niektórymi sytuacjami, jakie mogą mieć miejsce w naszej karierze związanej z biznesem. Często nawet bardzo dobrze...

 • Kredyt we frankach a szansa na oddłużenie

  Problemy finansowe i kłopoty ze spłatą zaciągniętych zobowiązań wynikają z wielu czynników, które są kwestią bardzo indywidualną. W ostatnich latach coraz częściej słyszy się jednak o trudnej sytuacji dłużników, którzy...

 • Współodpowiedzialność małżonków za długi

  Problemy finansowe jednego członka rodziny odbijają się na sytuacji pozostałych domowników. W większości przypadków niewypłacalność jest efektem działań i zaniedbań jednej osoby, jednak wspólnota majątkowa małżeńska powoduje...

 • Upadłość konsumencka małżonków

  Kłopoty finansowe dotykają nie tylko pojedyncze osoby, ale często całe rodziny. Zadłużenie małżonkowie to częste zjawisko – około połowa wniosków o upadłość konsumencką kierowana jest do sądu właśnie przez pary...

 • Zagrożenia związane z upadłością konsumencką

  Dłużnicy poszukują sposobów na rozwiązanie swoich kłopotów finansowych. Jednym z nich jest złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Rozwiązanie to daje przede wszystkim możliwość oddłużenia, dlatego jest tak...

 • Upadłość i bankructwo

  Obu pojęć potocznie używa się dla opisania poważnych kłopotów finansowych, które skutkują niemożnością regulowania zobowiązań. Są one często traktowane jako tożsame – nie jest to błąd, ale warto zdawać sobie sprawę z...

 • Oddłużenie byłego przedsiębiorcy – szanse i warunki

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to możliwość wyjścia z długów przewidziana dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak również w przypadku byłych przedsiębiorców droga ta nie jest wcale zamknięta...

 • Jak przygotować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

  Sądowe orzeczenie upadłości konsumenckiej przez wielu dłużników jest bardzo pożądanie ze względu na możliwość umorzenia części zobowiązań. Jednak aby w ocenie sądu spełnić wymagania stawiane wnioskodawcom, najlepiej będzie...

 • Etapy postępowania upadłościowego

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to najczęściej pierwszy krok do wyjścia z długów. Aby rozpocząć procedurę konieczne jest spełnienie określonych warunków, przygotowanie dokumentów i przejście kilkuetapowego postępowania przed...

 • Warunki umorzenia zadłużenia w upadłości konsumenckiej

  Możliwość oddłużenia to najczęstszy motyw składania wniosków o upadłość konsumencką. Jej orzeczenie przez sąd jest pierwszym krokiem do umorzenia części długów, nie jest to jednak opcja przewidziana dla wszystkich dłużników...

 • Czy są dobre strony upadłości konsumenckiej?

  Pojęcie upadłości konsumenckiej kojarzy się zdecydowanie negatywnie. W praktyce oznacza ono sytuację, w której osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić zaciągniętych przez siebie zobowiązań. Pomimo upływających terminów spłat...

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.