Kiedy można ogłosić upadłość

W pewnych sytuacjach, gdy prowadzi się jakieś przedsiębiorstwo nasze możliwości finansowe nie są jednak najlepsze i w związku z tym mogą się pojawić pewne problemy związane z wypłacalnością. Odnośnie do takich problemów będzie się pojawiać również kwestia ogłaszania upadłości, na temat której warto wiedzieć nieco więcej. Jeśli zainteresowani jesteście kwestią ogłaszania upadłości to prawdopodobnie najważniejszą informacja dla Was będzie to, że upadłość można ogłosić w momencie, gdy dłużnik będzie już niewypłacalny. Chodzi o sytuację, w której nie będą już wykonywane wymagalne zobowiązania pieniężne.

Gdy istnieją już pewne długi, które dłużnik ma obowiązek wykonać a tego nie robi można mówić o tym, że pojawia się droga do ogłoszenia upadłości takiego podmiotu. Inaczej będzie również w przypadku, gdy po stronie dłużnika będzie występowała osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale na podstawie innych przepisów otrzymuje zdolność prawną. W takim przypadku bowiem jednostki mogą być określone jako niewypłacalne również w takich sytuacjach, w których ich zobowiązania będą już przekraczać wartość ich majątku. I nie będzie tutaj miało większego znaczenia to czy taka jednostka będzie starała się na bieżąco swoje zobowiązania wykonywać. Gdy majątek będzie mniejszy niż zobowiązania można ją określić jako niewypłacalną. Decyzje o ogłoszeniu upadłości może podejmować jednak sąd i w tym względzie ma on bardzo szerokie możliwości działania i może podejmować różne decyzje. Może taki wniosek o ogłoszenie upadłości oddalić między innymi w momencie, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań nie będzie przekraczać więcej niż trzech miesięcy. Podobnie w sytuacji, w której suma wszystkich zobowiązań, które nie zostały wykonane nie będzie przekraczała 10% wartości bilansowej całego przedsiębiorstwa. Na tym polu tak naprawdę ma więc sad ma pewne możliwości manewrowania i jeśli chodzi o ogłoszenie upadłości to ostatnia decyzja zawsze będzie należeć tylko i wyłącznie do sądu. 

Jest jeszcze jedna sytuacja, w której sąd może zdecydować się na odrzucenie wniosku, w którym prosi się o ogłoszenie upadłości. Chodzi o sytuacje, w których majątek dłużnika nie będzie wystarczał nawet na zaspokojenie kosztów, które związane są z postępowaniem upadłościowym. W pewnych sytuacjach więc również ogłoszenie upadłości jakiegoś przedsiębiorstwa może nastręczać pewnych trudności, które trzeba brać pod uwagę, gdy taka konieczność się pojawia. Ostatecznie trzeba spełnić wszystkie warunki w pełnym stopniu, by zawsze być pewnym, że sąd nie zdecyduje się naszego wniosku odrzucić. Jeśli zauważone zostaną jakieś podstawy do tego, by wniosek był odrzucony to można się spodziewać, że sąd zdecyduje się właśnie na taki krok i będzie chciał taki wniosek odrzucić i nie powinno w tym być niczego dziwnego, skoro na taki krok pozwalają mu przepisy prawa.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.