Kredyt we frankach a szansa na oddłużenie

Problemy finansowe i kłopoty ze spłatą zaciągniętych zobowiązań wynikają z wielu czynników, które są kwestią bardzo indywidualną. W ostatnich latach coraz częściej słyszy się jednak o trudnej sytuacji dłużników, którzy zaciągnęli kredyt w obcej walucie - są to najczęściej małżeństwa, występujące jako współdłużnicy solidarni, które zdecydowały się na kredyt hipoteczny. Po kilku latach od zaciągnięcia zobowiązania wysokość obciążenia hipotecznego jest wyższa niż aktualna wartość rynkową nieruchomości. Zmieniły się również raty kredytu, niegdyś opłacalne, teraz wzrosły o 50-70 %  w porównaniu z pierwszymi wpłatami. Wszystko to powoduje, że nieopłacalna jest sprzedaż nieruchomości, a spłacanie wysokich rat może prowadzić do dalszego zadłużania się. Chęć zatrzymania mieszkania motywuje wielu małżonków do trwania w niekorzystnym układzie. Jednak jeśli chcemy definitywnie uwolnić się od powiększających się i niemożliwych do spłaty zobowiązań, postępowanie upadłościowe może okazać się jedynym wyjściem.

Sytuacja zadłużonych małżeństw

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego i zakup mieszkania to wspólna decyzja, której konsekwencje spadają na obydwoje małżonków. Pod względem prawnym są oni współdłużnikami – gdyby tylko jedna osoba złożyła wniosek o oddłużenie i sąd ogłosiłby upadłość konsumpcją, niezaspokojeni wierzyciele mogliby dalej ubiegać się o zwrot zobowiązań od współmałżonka. Dlatego najczęściej praktykowanym rozwiązaniem jest złożenie przez małżonków osobnych wniosków o upadłość. W tym przypadku warto zadbać jednak o detale i odpowiednio przygotować dokumenty. Zmiana kursu waluty kredytu może stać się uzasadnioną przyczyną niewypłacalności dłużnika, ale oprócz niej ważne są przyczyny równoległe, które są rożne u współmałżonków. Mogą one zaważyć na decyzji sądu, jeśli zostaną uznane za umyślne lub stanowiące wyraz rażącego niedbalstwa.

Kredyt w obcej walucie a wiarygodność dłużnika

Składając do sądu wniosek o upadłość konsumencką, dłużnik musi wykazać, że narosłe zobowiązania nie wynikały z umyślnego działania, zaniedbań i rażącego niedbalstwa. Wielu może mieć wątpliwości, czy zawarcie umowy kredytu denominowanego w obcej walucie nie spełniłoby w ocenie sądu przesłanek pozwalających na oddalenie wniosku. Nie bez znaczenia jest również druga równoległa przyczyna upadłości – na przykład rozwód czy zmniejszenie dochodów – która nie pozwala na dalsze spłacanie długów. Sam fakt zawarcia kredytu w walucie obcej nie może jednak być określony jako rażące niedbalstwo dyskwalifikujące starania o oddłużenie. Sądy kierując się ustawą o nowej upadłości konsumenckiej zmianę kursu CHF postrzegają jako wystarczającą przesłankę do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.