Co to jest windykacja i jakie są jej rodzaje?

W dzisiejszych czasach wielu z nas żyje na kredyt. Spowodowane jest to faktem, że niewielu z nas stać na duże wydatki opłacane gotówką. Zakup lodówki czy telewizora to wydatek rzędu 2000 złotych. Co w przypadku, jeżeli tyle wynosi nasz miesięczny dochód? Z pomocą przychodzą nam banki oraz instytucje finansowe pomagające nam w zakupie na raty. Dzięki rozłożeniu kwoty na kilka czy nawet kilkadziesiąt mniejszych rat jesteśmy w stanie kupić interesujące nas produkty. Jednak co w przypadku, jeżeli w pewnym momencie stracimy źródło dochodu i nie mamy z czego opłacać naszych kredytów? W takiej sytuacji do gry wchodzą firmy windykacyjne.

Windykacja jest to dochodzenie praw własności za pomocą z góry ustalonych środków, które uregulowane są w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych. Zapewne wielu z dłużników, którzy mieli problemy ze spłatami swoich zobowiązań, spotkało się z telefonami od firm windykacyjnych, które w różny sposób starają się nakłonić nas do spłaty zadłużenia. Wiele firm działa często na granicy z prawem lub też świadomie je łamiąc. W takich przypadkach możemy zwrócić się do odpowiednich organów, które sprawdzą naszą sprawę i będą przeciwdziałały nielegalnym praktykom firm windykacyjnych.

Windykację możemy podzielić na kilka rodzajów:
- windykację polubowną, czyli dobrze znane nam telefony oraz monity listowne nakłaniające nas do polubownej spłaty naszego zadłużenia. Tego typu windykacja nie jest niczym strasznym, jednak codzienne telefony od firm windykacyjnych mogą skutecznie utrudnić nam funkcjonowanie, co w rezultacie wpłynie na szybszą spłatę zadłużenia.
- windykację sądową, która w przypadku braku chęci spłaty ma zmusić dłużnika do spłaty swojego zadłużenia. Odpowiedni sąd wystawia nakaz zapłaty, który w przypadku zignorowania upoważnia komornika do zajęcia naszego mienia na poczet długu.

Jak widzicie, zaciągniecie długu jest bardzo proste i nie wymaga od nas dużego wysiłki. Jednak w przypadku braku spłaty lub problemów finansowych zaczynają się kłopoty, które mogą bardzo boleśnie odbić się na naszych domowych finansach.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.