Projekt ustawy reprywatyzacyjnej nie spodobał się Sejmowi

Sejm pozytywnie ocenił projekt ustawy o reprywatyzacji przedstawiony przez Senat. Ustawa ta ma na celu uregulowanie problemu warszawskich nieruchomości, które zostały objęte dekretem Bieruta z 1945 roku. Rząd miał jednak kilka uwag do projektu.

Sekret Bieruta

Konsekwencją wejścia w życie dekretu Bieruta było przejęcie przez gminę miasta stołecznego Warszawy wszelkich gruntów w granicach miasta. Pięć lat później w wyniku zniesienia samorządu terytorialnego wszystkie grunty przejął skarb Państwa. Wtedy to przejęto blisko 12 tysięcy ha gruntów, w tym około 20-24 tys. nieruchomości. Zostały przejęte grunty - budynki zostały u dawnych właścicieli. By uzyskać również prawo do gruntu musieli oni w ciągu pół roku złożyć wniosek o ustanowienie prawa wieczystej dzierżawy.

Zastrzeżenia do projektu Senatu

Sejm uważa, że nie jest dobrym rozwiązaniem, by umorzenie postępowania sądowego o odzyskanie nieruchomości było podstawą do wpisania tejże nieruchomości do księgi wieczystej, jako należącej do samorządu, bądź do Skarbu Państwa. Rząd sądzi, iż bazą do wpisania danej nieruchomości do księgi wieczystej powinien być dokument, z którego przejrzyście wynika, kto jest jej właścicielem.

Rząd nie poparł także zapisu dotyczącego tego, by dawny właściciel mógł ubiegać się o zwrot wszelkich nieruchomości, które zostały przejęte na podstawie dekretu Bieruta. Do tej pory właściciel mógł starać się o zwrot jednej nieruchomości.

Prawo pierwokupu

Projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy zakłada z kolei, iż prawo pierwokupu nieruchomości objętymi roszczeniami będą posiadać samorządy oraz Skarb Państwa. Jedynym warunkiem jest to, iż muszą się na nich znajdować instytucje użyteczności publicznej jak np. szkoły, placówki ochrony zdrowia, kulturalne, sportowe, itp.

Zmiany te mają za zadanie zapobiegać reprywatyzacji nieruchomości, na których terenie mieszczą się placówki użyteczności publicznej, w wypadku, gdy właściciel nie zgadza się na grunt zamienny.

Grunt to zarobić

Dotychczasowo zdarzało się tak, że specjalistyczne firmy wykupywały tereny od byłych właścicieli za bezcen, a te z kolei je sprzedawali. Dodatkowym problemem jest to, że osoby, które zgłaszały roszczenia do konkretnych nieruchomości nie zgłaszały się, by w budynku nie przeprowadzać żadnych inwestycji, czy sprzedawać mieszkań obywatelom.

Umarzanie spraw o roszczenia

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej przedstawiony przez Senat zakłada również umarzanie postępowań w sytuacjach, gdy prawowici właściciele nieruchomości złożyli wniosek o jej zwrot, lecz w ciągu pól roku od dnia zgłoszenia o zwrot nie zgłosili swoich praw.

Umorzenie sprawy będzie miało również miejsce, w przypadku gdy osoba zgłaszająca roszczenia nie przedstawi dowodów swoich praw do nieruchomości w ciągu 3 miesięcy, bądź nie wskaże swojego aktualnego adresu zamieszkania.

Brak możliwości powołania kuratora

Projekt ustawy zakłada również zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zmiany te obejmują brak możliwości powołania kuratora dla osoby, jeśli istnieją powody, że może być uznana za zmarłą. Zdarzało się bowiem, iż nieruchomości były przejmowane metodą „na kuratora”.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.