Upadłość przedsiębiorstwa - podstawowe informacje

Prowadząc działalność gospodarczą, a w szczególności spółkę powinniśmy zabezpieczyć się odpowiednio przed niektórymi sytuacjami, jakie mogą mieć miejsce w naszej karierze związanej z biznesem. Często nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwa mogą dojść do momentu, w którym tracą możliwość regulowania swoich zobowiązań względem kontrahentów, z którymi współpracują. Długi i zobowiązania rosną i warto podjąć konkretne kroki zabezpieczające nas przed utratą całego majątku.

Jak pokazuje historia, niewiele spółek znalazło sposób na wieloletnie funkcjonowanie bez problemów finansowych. Te, które stanęły przed bardzo dużymi problemami, mogą ogłosić upadłość. Jest to pojęcie znane od wielu lat i na stałe towarzyszy gospodarce wolnorynkowej lub mieszanej. Upadłość przedsiębiorstwa jest bardzo skomplikowanym procesem, który wymaga czasu na wprowadzenie oraz bardzo dużej wiedzy na temat tego typu działań. Z punktu widzenia prawa upadłość przedsiębiorstwa jest wytoczeniem przeciwko podmiotowi postępowania mającego na celu jego likwidację lub też możliwości zawarcia z wierzycielami porozumienia.

W naszym prawie dokładnie opisane są przesłanki wg, których możemy ogłosić upadłość naszego przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 10 Ustawy upadłość ogłaszana jest w stosunku do przedsiębiorcy i jednocześnie dłużnika, który stał się niewypłacalny. Mówiąc prosto – jeżeli nie jesteśmy w stanie regulować na bieżąco naszych zobowiązań finansowych, możemy złożyć wniosek o upadłość.

Jak widać, jest to dosyć skomplikowana sprawa, która wymaga odpowiednich środków oraz bardzo szerokiej wiedzy na temat upadłości. Przygotowanie tego procesu zazwyczaj powierzane jest syndykowi, który zajmuje się regulowaniem spraw związanych z bankructwem firmy. Warto jednak wspomnieć, że pojęcie bankructwa oraz upadłości nie oznaczają tego samego. Upadłość jest terminem prawnym oznaczającym niezdolność do regulowania zobowiązań, a bankructwo ekonomicznym.

Partner publikacji: Nwlegal.pl

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.