Ogłoszenie upadłości firmy - sposób na kłopoty czy kolejna okazja do nadużyć?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości wcale nie musi oznaczać końca działalności gospodarczej. Na taki krok często decydują się przedsiębiorcy borykający się z problemami finansowymi. Odpowiednie przeprowadzenie procedury upadłościowej może uchronić firmę przed poważnymi skutkami bankructwa. W kwestii upadłości zdarzają się jednak pewne nadużycia. O tym, jak wygląda to od strony prawnej, postanowiliśmy porozmawiać z szefem Kancelarii KPR, adwokatem Patrykiem Kruczkiem.

Które firmy najczęściej decydują się na ogłoszenie upadłości?

​Decyzja o upadłości najczęściej podejmowana jest przed przedsiębiorców prowadzących średnie lub duże firmy. Nie jest to w zasadzie nic zaskakującego, gdy weźmie się pod uwagę skalę finansową takich przedsięwzięć. Należy jednak zaznaczyć, że upadłość może ogłosić zarówno duże przedsiębiorstwo, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Kiedy firmy postanawiają zgłosić upadłość?

Do naszej Kancelarii zgłasza się wiele firm planujących przeprowadzić procedurę upadłościową. Klienci najczęściej rozpatrują ogłoszenie upadłości na przełomie roku. Taki krok może okazać się jedynym rozwiązaniem w sytuacji, gdy dana firma całkowicie straciła płynność finansową. Jest ona rozumiana jako brak możliwości regulowania zobowiązań wobec kontrahentów, zarówno tych krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Jeżeli okres niemożności uregulowania takich zobowiązań przekroczy trzy miesiące, przedsiębiorca jest prawnie zobowiązany do ogłoszenia upadłości.

A co w sytuacji, gdy firma nie podejmie wniosku o upadłość?

Najdalej idącą formą odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niewniesienia procedury upadłościowej w terminie regulowanym ustawowo jest solidarna posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Innymi słowy, gdy firma nie zgłosi w odpowiednim terminie wniosku o upadłość, przedsiębiorcy mogą odpowiadać własnym majątkiem.

Jak wygląda procedura postępowania upadłościowego?

Takie postępowanie podejmuje się wyłącznie na wniosek osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Nie ma możliwości rozpoczęcia procedury upadłościowej z urzędu. Wniosek o upadłość należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego odpowiadającego miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą, formularz może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i przez każdego z jego wierzycieli. W zgłoszeniu muszą znaleźć się m.in. podstawowe informacje o dłużniku, miejsce, w którym znajduje się przedsiębiorstwo i pozostały majątek dłużnika oraz informacja, czy dłużnik jest spółką publiczną.

Dużo mówi się o nadużyciach związanych z upadłością. Jak wygląda to w praktyce?

Z relacji moich klientów wynika, że często zdarzają się sytuacje, gdy otrzymują oni ze strony banku propozycję o udzieleniu konsolidacji lub kolejnego kredytu nawet wtedy, kiedy nie dysponują zdolnością kredytową. Przedstawiciele banków wychodzą wprost z propozycją realizacji postępowania upadłościowego. Z całą pewnością można stwierdzić, iż takie działanie stanowi nadużycie i nie powinno mieć miejsca.

Partnerem materiału jest KKPR.pl

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.