Upadłość konsumencka małżonków

Kłopoty finansowe dotykają nie tylko pojedyncze osoby, ale często całe rodziny. Zadłużenie małżonkowie to częste zjawisko – około połowa wniosków o upadłość konsumencką kierowana jest do sądu właśnie przez pary.

Rozważając możliwość oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej małżonków należy pamiętać o czterech podstawowych zasadach rządzących tego rodzaju procedurą:

1.  W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonka następuje ustanie wspólności majątkowej. Od tego momentu powstaje rozdzielność majątkowa między małżonkami. 

2. Wspólny majątek małżeński staje się częścią masy upadłości – jej zgromadzenie ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

3. Umowy majątkowe małżeńskie jeśli zostały zawarte przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej są nieważne i bezskuteczne wobec wierzycieli, 

4. Małżonkowie wnioski o upadłość konsumencką mogą złożyć osobno, ale dołączenie dodatkowego dokumentu będzie skutkowało połączeniem obu spraw do łącznego rozpoznania.

Najczęściej małżonkowie są jednocześnie współdłużnikami. Dlatego upadłość konsumencka przeprowadzona i ogłoszona przez sąd wobec jednego z nich nie rozwiązuje problemów finansowych rodziny. Oddłużenie w tym przypadku formalnie obejmie tylko jednego z małżonków i nie będzie miało wpływu na sytuację osoby, która wniosku nie złożyła. Wierzyciele w takiej sytuacji zaczynają dochodzić swoich roszczeń i żądają spłaty całości długu przez drugiego małżonka.

Rozwiązaniem w tym przypadku jest złożenie dwóch odrębnych wniosków o upadłość konsumencką przez każdego z małżonków. Dodatkowo należy przygotować wniosek o połączenie obu postępowań do łącznego rozpoznania przez sąd.

Jeśli chodzi o określenie masy upadłości to w przypadku, gdy małżonkowie są współdłużnikami, wchodzi do niej zarówno majątek wspólny, jak również osobiste majątki obu osób. Pod tym względem upadłość przynosi rozwiązania o wiele mniej korzystne niż np. egzekucja komornicza, która w przypadku majątku wspólnego wymaga od komornika sprostania określonym warunkom.

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku, kiedy małżonkowie nie są współdłużnikami – wówczas tylko jedna osoba jest dłużnikiem niewypłacalnym i zwraca się do sądu o uznanie upadłości konsumenckiej. W przypadku, gdy majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, małżonek niebędący dłużnikiem ma możliwość zgłoszenia  się jako wierzyciel z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym. Może on wówczas odzyskać część sumy, jest jednak traktowany tak samo jak inni wierzyciele, nie ma specjalnych praw.

Nieuczciwe postępowanie małżonków

Chęć ochrony dorobku życia często popycha zadłużonych małżonków do działań na granicy prawa lub całkowicie z nim niezgodnych. Najczęstszą praktyką jest przenoszenie w drodze umowy darowizny części majątku na osoby bliskie. Może to być powodem do oddalenia przez sąd wniosku o upadłość i podważać wiarygodność dłużnika, a ponadto stać się początkiem kłopotów z prawem.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.