Projekt zmian przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w UE

W czasach kiedy dane osobowe są sprzedawane przez wyspecjalizowane firmy wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących zakresu ochrony danych osobowych wydaje się uzasadnione. Czego zatem będą dotyczyć te zmiany?

Zasada „jednego okienka”

Jedną z najważniejszych zmian jaka ma być wprowadzona ma być zasada jednego okienka. Kraje należące do Unii Europejskiej jednogłośnie uzgodniły, iż zasada ta mus być wprowadzona ze względu na posiadanie przez firmy osobnych instytucji odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w każdym kraju, w którym znajduje się ich oddział. Szczególnie dotyczy to firm internetowych.

Chmura obliczeniowa

Nowelizacja tychże przepisów wydaje się obowiązkowa ze względu na firmy działające w sieci. Przedsiębiorstwa takie gromadzą i przetwarzają dane na bardzo dużą skalę, zazwyczaj w chmurze obliczeniowej. Specyfiką takiej chmury jest to, iż nie zawsze wiadomo gdzie znajdują się dane i kto je przetwarza.

Główne zmiany w przepisach

Projekt zmian dotyczących ochrony danych osobowych Komisja Europejska przedstawiła początkiem 2012 roku i miały dotyczyć rozporządzenia, jak i dyrektywy dotyczącej organów policyjnych, a także wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany w przepisach mają dotyczyć wszystkich 28 krajów członkowskich UE i mają być one nadrzędne nad krajowymi przepisami i praktykami z zakresu ochrony danych osobowych.

Po zmianie przepisów będzie wymagana wyraźna zgoda konsumenta na zbieranie, przechowywanie oraz wykorzystywanie jego danych w celach marketingowych. Pozwoli to na ograniczenie problemu nadmiernego wykorzystywania danych osobowych.

Przepisy przewidują również wysokie kary dla przedsiębiorstw za niestosowanie się do przepisów Dyrektywy. Mogą one wynosić nawet 100 mln euro, bądź 5 % rocznych przychodów firmy, w zależności, która kwota będzie wyższa.

Konsumenci zyskają również prawo do indywidualnego domagania się o odszkodowanie w sytuacji nie wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, gdy takie miało miejsce.

Dane w Internecie

Wprowadzenie zmian w dyrektywie oraz rozporządzeniu ma również na celu chronić dane, które znajdują się w Internecie. Każdy użytkownik, którego dane będą w sieci będą mieć prawo do „bycia zapomnianym” lub prawo do usunięcia swoich danych, tj. informacji o danej osobie, zdjęć, czy wpisów. Zmiany mają również dotyczyć profilowania.

Polityka ochrony prywatności

W znowelizowanych przepisach ma się również znaleźć przepis dotyczący obowiązku stosowania prostego, nieskomplikowanego języka przy pisaniu regulaminów dotyczących polityki ochrony prywatności.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.