Pomoc społeczna.

Pomoc społeczna jest to instytucja polityki społecznej, której celem jest pomoc osobom oraz rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, oraz życiowej. Jej zadaniem jest pomoc osobom, które pomimo starań nie potrafią zaspokoić swoich potrzeb życiowych. Pomoc, jaką oferuje ta instytucja, dzielimy na finansową oraz materialną. Materialna pomoc to m.in. bony na zakupy, dostarczanie paczek żywności oraz pomoc psychologa. Finansowa pomoc polega na wspomaganiu rodzin dotkniętych biedą poprzez zapomogi oraz fundusze socjalne, które mają poprawić byt wspomaganej osoby lub rodziny. Dodatkowo pomoc społeczna wspomaga rodziny dzieci uczących się poprzez zakup przyborów szkolnych oraz odzieży i kosmetyków. Pomoc może być jednorazowa lub w postaci comiesięcznych świadczeń socjalnych.

Wysokość zasiłków udzielanych przez pomoc społeczna w dużej mierze zależna jest od sytuacji materialnej danej rodziny oraz od regionu kraju. Pomoc społeczna udziela trzech podstawowych form pomocy. Pierwszą z nich jest pomoc stała w postaci comiesięcznych zasiłków pieniężnych lub rzeczowej pomocy w postaci żywności, lub ubrań. Kolejną formą pomocy jest pomoc okresowa. Udzielana jest w wyjątkowych okolicznościach, kiedy np. rodzina traci środki do życia w wyniku utraty pracy. Zazwyczaj jest to krótkotrwała pomoc przybierająca formę zasiłków finansowych lub pomocy rzeczowej np. jedzenie i środki czystości. Trzecią formą pomocy jest pomoc doraźna. Zazwyczaj przybiera ona charakter celowy np. zasiłek na zakup węgla w okresie zimowym. Ostatnią formą pomocy są domy pomocy społecznej. Pozwalają one stanąć na nogi najbardziej dotkniętym przez biedę lub tragedie rodzinne osobom.

W wielu przypadkach pomoc społeczna jest ostatnią deską ratunku dla osób, które straciły dach nad głową w wyniku np. powodzi oraz tych, którzy stracili źródło dochodu. Dla niektórych osób tego typu dochody stały się źródłem utrzymania. Szczególnie jeżeli chodzi o kraje bardzo rozwinięte. Tam wiele osób żyje z pieniędzy z opieki społecznej na poziomie znacznie wyższym niż obywatele posiadający stałe zatrudnienie.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.