Upadłość i postępowanie naprawcze

Prowadząc spółkę, możemy w pewnym momencie naszej działalności dojść do sytuacji, w której tracimy możliwość regulowania naszych zobowiązań względem kontrahentów. W tym momencie warto zastanowić się nad ogłoszeniem upadłości firmy. Termin ten oznacza niezdolność do wypełniania swoich obowiązków względem kontrahentów, czyli brak finansów na regulowanie należności. Upadłość nie jest niczym nowym i funkcjonuje od wielu lat i wpisana jest w krajobraz wolnorynkowy.

Aby odpowiednio przeprowadzić upadłość, potrzebna jest dobra znajomość zagadnień prawnych związanych z prawem spółek. Odpowiedni organ sądowy na nasz wniosek bada sprawę i podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa. W przypadku upadłości używane jest też określenie bankructwa, jednak nie jest to tożsame określenie. Bankructwem określamy utratę środków finansowych oraz majątku co nie jest koniecznie związane z upadłością. Wspólnik, którego firma ogłasza upadłość może mieć wielki majątek i nie być bankrutem. Wystarczy w odpowiednim momencie ogłosić upadłość.

Zamiast ogłaszać upadłość, warto zastanowić się nad wszczęciem postępowania naprawczego. Tego typu działanie ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed upadłością. Postępowanie naprawcze stosuje się do przedsiębiorstw, które zagrożone są niewypłacalnością. Wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania naprawczego, przedsiębiorca składa także plan naprawczy, w którym zobowiązuje się i wskazuje plan spłaty zobowiązań. W momencie wszczęcia planu naprawczego przedsiębiorca wchodzi w okres chroniony, w którym m.in. zatrzymywane są wszystkie postępowania egzekucyjne, jakie zostały wszczęte przeciwko niemu, zawieszane zostaje naliczanie odsetek od długów, jakie ma przedsiębiorstwo, wstrzymywane są i nie mogą być wszczynane żadne działania mające na celu odzyskanie należności. Warto jest więc w przypadku szansy na spłatę zobowiązań zastanowić się nad wyborem pomiędzy upadłością a wszczęciem postępowania naprawczego. Jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż samo ogłoszenie upadłości.

Partner publikacji: Nwlegal.pl
 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.