• Postępowanie układowe

    Proces związany z postępowaniem układowym powinien zostać wszczęty w momencie, gdy suma wierzytelności o spornym charakterze będzie już sięgać ponad 15% sumy wszystkich wierzytelności, które uprawniają do głosowania nad układem...

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu

    Jeśli chodzi o postępowania restrukturyzacyjne to zawsze pierwszym będzie postępowanie, w którym dokonuje się zatwierdzenie układu. Tryb takiego postępowania będzie maksymalnie uproszczony. Razem z wnioskiem o jego wszczęcie dłużnik...

  • Postępowanie sanacyjne

    Oprócz tego, że prowadzić można restrukturyzację można także podjąć działania sanacyjne, które mają doprowadzić do polepszenia stanu przedsiębiorstwa. Działania sanacyjne to czynności prawne i działania faktyczne, które mają...

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.