Jeśli nie upadłość konsumencka, to co? – alternatywy dla dłużników

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma swoje niezaprzeczalne korzyści dla dłużnika – najważniejsze są związane z możliwością oddłużenia. Jednak nie każdy decyduje się na tę opcję, szukając alternatywnych rozwiązań, które pomogłyby uporać się z problemami finansowymi bez ingerencji sądu. Przed złożeniem wniosku warto rozważyć również tych kilka możliwości.

1. Sprzedaż majątku i uregulowanie długów

Jeśli dłużnik posiada majątek, który mógłby spieniężyć, jego sprzedaż wydaje się najprostszym wyjściem. Należy jednak realnie ocenić swoje możliwości finansowe, bo częściowa spłata zobowiązań i wybiórcze zaspokajanie roszczeń wierzycieli może okazać się niewystarczające i na dłuższą metę nie pomoże rozwiązać problemów finansowych.

2. Negocjacje i restrukturyzacja długu

Zadłużenie w banku często pozwala na zastosowanie takiego rozwiązania – instytucje finansowe coraz częściej podejmują negocjacje w sprawie spłaty zobowiązań. Wśród możliwości będących w zasięgu dłużnika często znajdują się kredyty konsolidacyjne lub renegocjacja dotychczasowej umowy kredytowej.

3. Nowa pożyczka lub kredyt

Zastrzyk gotówki dla dłużnikowi kojarzy się często z rozwiązaniem problemu. Należy jednak pamiętać, że kolejne zobowiązanie również trzeba będzie spłacić, dlatego gdy decydujemy się na kredyt, ważne jest szczegółowe zapoznanie się z jego warunkami. Niezbędne jest obniżenie kosztów korzystania z kapitału, a więc bardziej korzystne odsetki oraz ustalenie rat możliwych do spłaty.

4. Dodatkowe źródło dochodu lub pomoc najbliższych

Dłużnik powinien dążyć do poprawy swojej sytuacji finansowej, co pozwoli mu na spłacania zobowiązań. Znalezienie nowego źródła dochodu, praca dające wyższe przychody to trudne ze względu na realia rynku pracy, ale najlepsze rozwiązanie.

Próbując samodzielnie poradzić sobie z problemami finansowymi, dłużnicy bardzo często korzystają również z pomocy rodziny. Może ona przybrać różnorodne formy – pożyczki lub udzielenia jej zabezpieczenia w formie poręczenia lub hipoteki. Rozwiązanie wydaje się bardzo proste, ale nie zawsze przynosi długofalowe efekty i pomaga ostatecznie wyjść z długów.

Jeśli tego rodzaju rozwiązania zawiodły, dłużnik z pewnością musi rozważyć ogłoszenie upadłości. Problem pojawia się, gdy pomimo chęci nie jest to możliwe z powodu niespełnienia podstawowych warunków. Wówczas rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej za granicą. To rozwiązanie ma jednak swoje negatywne aspekty – między innymi wyższe koszty obsługi prawnej i koszty sądowe. Jest to również przedsięwzięcie trudniejsze w organizacji.

Część dłużników decyduje się również nie podejmować żadnych działań – dotyczy to osób nieposiadających majątku i dochodów, które liczą na późniejszą możliwość ugody i restrukturyzację zadłużenia. Dochodzi do nich często po bezskutecznej egzekucji komorniczej lub przekazaniu sprawy firmie windykacyjnej.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.