Upadłość i bankructwo

Każda spółka nastawiona jest na maksymalizowanie swoich zysków oraz minimalizowanie kosztów ich uzyskania. W biznesie bywa tak, że pomimo wielu lat sytych, w których dobrze nam się wiedzie, a firma rozwija się bardzo szybko mogą nastać czasy, kiedy będziemy na granicy bankructwa i zaczniemy zastanawiać się nad likwidacją naszej firmy. Warto jednak zastanowić się, na jakich zasadach ma nastąpić taka likwidacja.

Najlepszym sposobem jest ogłoszenie upadłości. Upadłość jest wg prawą niezdolnością do regulowania swoich zobowiązań, które skutkują zwiększającymi się długami oraz innymi problemami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Ogłoszona na czas upadłość pozwala na podpisanie z wierzycielami planu restrukturyzacji zadłużenia, który pozwala na łatwiejszą spłatę naszego zadłużenia np. w ratach. Aby ogłosić upadłość, przedsiębiorstwa wymaganych jest szereg czynności, które pozwolą nam na przejście w stan upadłości. Warto wspomnieć, że upadłość od lat silnie związana jest z gospodarkami wolnorynkowymi, gdyż nie ma gwarancji, że nawet najlepiej prosperujący biznes będzie przynosił nam przychody przez cały okres jego prowadzenia.

W przypadku problemów finansowych warto wspomnieć także o pojęciu bankructwa. Jest ono używane zamiennie wraz z pojęciem upadłości, jednak nie oznaczają tego samego. Upadłość jest pojęciem prawnym, które oznacza brak możliwości regulowania swoich zobowiązań z kontrahentami. Ogłaszając upadłość, nie zawsze jesteśmy bankrutami. Właściciele spółek z o.o. którzy na czas ogłoszą upadłość mogą mieć nawet wielomilionowe majątki w sytuacji, w której zobowiązania spółki sięgają np. kilku procent ich majątku. Ważne jest więc zrozumienie tych pojęć, gdyż jest to niezbędne do odpowiedniego rozeznania się w sprawach finansowych w przypadku kiedy jesteśmy wierzycielami firmy, która ogłasza upadłość.

Jak widzicie, upadłość nie zawsze oznacza bankructwo, gdyż są to pojęcia zupełnie z innych dziedzin i dotyczą oddzielnych jednostek, jakimi są spółka oraz wspólnik w spółce z o.o.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.