Trzy kategorie wierzytelności - czyli o tym, czy i którzy wierzyciele zostaną spłaceni

Celem wszczęcia postępowania upadłościowego jest odzyskanie przez wierzycieli wszystkich zaległości pieniężnych, które należą im się z racji niegdyś udzielonej (i nie spłaconej do końca) pożyczki, a których nie mogą w inny sposób odzyskać - z racji niewypłacalności dłużnika. Nie jest jednak powiedziane, że każdy wierzyciel odzyska wszystkie swoje pieniądze. Dlaczego? Ponieważ istnieją trzy kategorie wierzytelności - zależy do której z nich zalicza się dany wierzyciel.

ODZYSKIWANIE DŁUGU Zdarza się czasem, że dana osoba zaciąga u innej (lub też innych) dług, uważając, iż poradzi sobie z jego spłatą. Jednakże nie zawsze okazuje się to możliwe. W związku z tym istnieje postępowanie upadłościowe, o które może wnioskować do sądu nie tylko wierzyciel (lub też wierzyciele), lecz również sam dłużnik. Postępowanie takie może zostać wszczęte w sytuacji, gdy nie posiada on już żadnych pieniędzy, które mógłby przeznaczyć na spłatę długu. Dysponuje jednak jakimś majątkiem, który w toku postępowania może zostać spisany i sprzedany - a uzyskane w ten sposób pieniądze mają zostać przeznaczone na spłatę długów dłużnika (zwanego w prawodawstwie upadłym). Oznacza to zatem, że wierzyciele otrzymają należne im pieniądze. Czy jednak na pewno każdy wierzyciel zostanie spłacony do końca? Nie jest to wcale oczywiste. Istnieją bowiem trzy kategorie wierzytelności i kolejność spłaty uzależniona jest od tego, do której kategorii zostanie zakwalifikowany dany wierzyciel.

KATEGORIE WIERZYTELNOŚCI

KATEGORIA PIERWSZA -> W tej grupie znalazły się między innymi: koszty postępowania upadłościowego, należności alimentacyjne, renty związane z niezdolnością do pracy, kalectwem, wywołaniem choroby lub śmiercią jakiejś osoby. W skład grupy pierwszej wchodzą także należności wynikające z działań podjętych przez syndyka oraz zarządcy.

KATEGORIA DRUGA -> W kategorii drugiej znalazły się należności wynikające ze stosunku pracy, które nie zostały uregulowane, a także między innymi alimenty lub renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa, albo śmierci.

KATEGORIA TRZECIA -> Wskazuje na podatki oraz inne daniny publiczne. Zostają one uznane za mniej ważne, niż wymienione wcześniej należności. W jaki sposób ustala się, kto ile otrzyma? Wszystko zależy od tego, ile pieniędzy zebrano w trakcie postępowania upadłościowego. Jeśli bowiem udało się zebrać wystarczającą sumę, by zaspokoić wszystkich wierzycieli, problemu nie ma. Jeśli jednakże sprzedaż majątku nie pozwoli zaspokoić wszystkich wierzycieli, konieczne staje się ich pogrupowanie - długi zostaną spłacone wobec tych z pierwszej kategorii, a następnie dopiero z drugiej i trzeciej. Jeśli zaś okazuje się, że pieniędzy nie wystarczy nawet na zaspokojenie wszystkich wierzycieli z tej samej kategorii, niestety trzeba się liczyć z tym, iż pieniądze zostaną podzielone po równo - a zatem każdy otrzyma jedynie ich część.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.