Upadłość - podstawowe informacje o postępowaniu upadłościowym

Upadłość w rozumieniu potocznym oznacza po prostu bankructwo, czyli niewypłacalność danego przedsiębiorstwa, bądź też osoby prawnej. W przypadku zwykłego konsumenta - a zatem osoby, która nie posiada żadnego przedsiębiorstwa i nie jest żadnym przedsiębiorcą - ogłoszona może zostać upadłość konsumencka. Zaś jeśli mowa właśnie o jakimś przedsiębiorcy, istnieją dwie możliwe drogi - po złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, dłużnik może albo porozumieć się ze swoimi wierzycielami i dzięki temu ocalić firmę (jest to tak zwana upadłość z możliwością ugody) lub też traci prawa do swojego majątku, który zostaje skrzętnie spisany i oszacowany przez syndyka, a następnie sprzedany.

Uzyskane w ten sposób pieniądze mają zaś zostać przeznaczone na spłatę długów i zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Postępowanie upadłościowe jest regulowane w polskim prawie za pomocą odpowiedniej ustawy. Mowa o Ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze. Ustawa ta została ogłoszona 9 kwietnia 2003 roku, zaś weszła w życie 1 października wspomnianego roku. Od tego czasu niektóre zapisy uległy w niej zmianie - między innymi te dotyczące upadłości konsumenckiej. Między innymi zmieniono zapisy dotyczące sposobu finansowania samego procesu i postępowania sądowego (jeśli dłużnik nie ma na to odpowiednich środków, koszty zostają pokryte przez Skarb Państwa). Zmieniono również zapis dotyczący ilości długów (wystarczy jeden wysoki), jak również na przykład dodano zapis mówiący o wydzieleniu części sprzedanego majątku, w celu umożliwienia dłużnikowi prowadzenia normalnego życia. Jeśli bowiem sprzedaży uległo na przykład jego mieszkanie, otrzyma on taką sumę, która pozwoli mu na wynajęcie na okres roku lub dwóch lat mieszkania w tym samym, albo w sąsiadującym mieście. Wniosek o postępowanie upadłościowe może złożyć wiele osób. Przede wszystkim jednak chodzi tu o dłużnika oraz o jego wierzycieli - to oni zwykle mają największy interes we wszczęciu tego typu postępowania. Upadłość musi zostać ogłoszona przed sąd.

Przy czym chodzi tu o sąd rejonowy, związany z miejscem prowadzenia działalności danej firmy - to znaczy na przykład Sąd Rejonowy w Nowym Targu, jeśli dłużnik posiada firmę z siedzibą lub też głównym oddziałem znajdującym się właśnie w tym mieście. Upadłość aż do roku 2009 była zarezerwowana właśnie dla przedsiębiorców. Dopiero wówczas wprowadzono wspomnianą wcześniej upadłość konsumencką. Jaki jest efekt ogłoszenia upadłości? Może nim być albo zawarcie ugody pomiędzy stronami, dzięki czemu przedsiębiorca może powoli spłacać dług - na przykład dzięki uzyskaniu zgody na zmniejszenie rat. Może nim być również wyprzedanie całego majątku, przy czym to, czy zostaną zaspokojone wszystkie roszczenia wierzycieli zależy od wartości majątku dłużnika oraz od tego, w której kategorii znajdą się wierzyciele (są trzy). Więcej informacji można uzyskać zaglądając na stronę Internetowego Systemu Informacji Prawnej Sejmu RP.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.