Małżeństwo - obowiązek współdziałania w zarządzaniu majątkiem wspólnym

Decydując się na związek małżeński, powinniśmy zdawać sobie sprawę z wielu obowiązków, jakie na nas spadają. Z chwilą zalegalizowania związku małżeńskiego, jeżeli nie wynika coś innego z podpisanych dokumentów, następuje wspólnota majątkowa. Od tej chwili wszystkie dobra, jakie nabędziemy, stają się rzeczą wspólną obojga małżonków. Wg. prawa każdy z małżonków jest uprawniony do korzystania z posiadanych dóbr jednak nie może ograniczać dostępu do wspólnego dobra drugiej osobie znajdującej się z nim w związku. Wyjątkiem jest część majątku wspólnego, która wykorzystywana jest przez jedną ze stron do pracy lub działalności zarobkowej. Druga osoba może korzystać z tej części majątku jedynie w sytuacji braku przeszkód w jej wykorzystaniu.

Jeżeli majątkiem wspólnym jest np. nieruchomość, to aby dokonać czynności cywilno prawnych jak sprzedaż lub podział majątku potrzebna będzie zgoda współmałżonka. W przeciwnym razie cała procedura sprzedaży lub też darowizny będzie uznana za nieważną, a nawet niezgodna z prawem. Jeżeli jednak jeden z małżonków nie zgadza się na dokonanie czynności cywilno prawnych na wspólnym majątku lub też stwarza trudności w ich realizacji, to druga strona może zwrócić się do odpowiedniej instancji sądu, który może wydać zezwolenie na dokonanie takich czynności.

W wyjątkowych okolicznościach sąd na wniosek jednego z małżonków może pozbawić prawa do zarządzania wspólnym majątkiem. Ma to miejsce np. w sytuacjach, kiedy zarządzanie majątkiem odbywa się w sposób niezgodny z porozumieniem małżeńskim lub też jest wykonywane w sposób nieracjonalny. Aby taka decyzja miała miejsce, należy złożyć wniosek do sądu o odebranie możliwości samodzielnego decydowania o wspólnym majątku.

Jak widzicie związek małżeński to nie tylko wspólne życie, to także duża odpowiedzialność i spora ilość obowiązków, które należy znać, aby odpowiednio się z nich wywiązywać nawet w najtrudniejszych sytuacjach rodzinnych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.