Kto może ogłosić upadłość

Problemy finansowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą prowadzić do bardzo wielu różnorakich kłopotów, z którymi nie będzie można sobie tak łatwo poradzić, bardzo często okazuje się bowiem, że w takich przypadkach będziemy zmuszeni do tego, by zdecydować się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na ogłoszenie upadłości. Warto więc wiedzieć kiedy taki krok będzie możliwy, oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby się na takie ogłoszenie upadłości zdecydować. Przede wszystkim upadłość może zostać ogłoszona przez przedsiębiorcę, który spełni określone warunki:

- będzie to osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu. Może to być również działalność oraz jednoosobowa działalność gospodarcza. Istotną kwestią będzie również to, że taka osoba będzie wpisana do Ewidencji działalności gospodarczej, która prowadzona jest w naszym kraju od dłuższego czasu.

- będzie to osoba prawna, która prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu. Może to być również działalność zawodowa

- będzie to jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale ustawa według szczególnych przepisów pozwala na to, by została jej przyznana zdolność prawna. Musi ta jednostka prowadzić działalność gospodarczą w swoim imieniu. Podobnie i w tym przypadku może to być również działalność zawodowa.

- będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź też spółka akcyjna, która nie prowadzić działalności gospodarczej

- będą to wspólnicy w spółkach osobowych handlowych, którzy zobowiązani są do tego, by ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem i nie będzie to dotyczyć żadnych ograniczeń. Przykładem tutaj mogą być wspólnicy, którzy należą do spółki jawnej.

będzie to spółka partnerska, w której partnerzy będą odpowiadali swoim majątkiem za zobowiązania spółki, które powstały w skutek jej działalności.

Przepisy ustawy są więc dość znacząco rozbudowane i pokazują w sposób wyraźny, kto jest uprawniony do tego, by ogłosić upadłość. Patrząc na tą kwestię od strony praktyczne jest to rzeczywiście ważna sprawa i warto to wszystko brać pod uwagę, jeśli rzeczywiście zależy Państwu na tym, by wiedzieć kto i w jakich sytuacjach będzie uprawniony do ogłoszenia upadłości. Dla jednostki, która decyduje się prowadzić działalność gospodarczą będzie to dość istotna sprawa, ponieważ dzięki temu może wiedzieć kiedy jej działalność będzie chroniona, a w jakich przypadkach raczej musi się ograniczać do dbania o swoje interesy i niebudowania żadnych zaległości finansowych, które niestety dla prowadzonej działalności gospodarczej mogą się okazać brzemienne w skutkach.

v

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.