Upadłość – co to takiego i kto może wnioskować o jej ogłoszenie?

Procedura upadłościowa wszczynana jest w chwili, gdy dłużnik nie ma już środków na bądź to spłacenie całej należności, bądź też kolejnej jej raty, która została wcześniej ustalona. Upadłość oznacza po prostu bankructwo danej osoby i prowadzonej przez nią działalności. Kto może wnioskować o jej ogłoszenie i wszczęcie procedury upadłościowej? Upadłość oznacza po prostu niewypłacalność dłużnika. Jest on bankrutem w tym rozumieniu tego słowa, że choć dysponuje jakimś majątkiem, to jednak nie jest w stanie nadal prowadzić swojej działalności, ponieważ nie ma z czego spłacać zaciągniętego wcześniej długu. Musiałby sprzedać to, co posiada – inaczej nie pokryłby strat. A i po sprzedaży wszystkiego nie jest pewne, czy uda się oddać wierzycielom oczekiwaną przez nich kwotę.

Upadłość związana jest zwykle ze wspólnym dochodzeniem swoich roszczeń przez wszystkich wierzycieli danego przedsiębiorstwa i jego właściciela/właścicieli. Różne sytuacje sprawiają, że różne osoby są zainteresowane wszczęciem procedury upadłościowej. Czasem może to być osoba zadłużona, która nie posiada już perspektyw na poprawę sytuacji i nie widzi z niej innego wyjścia (może ubiegać się o o ogłoszenie upadłości z jednoczesnym zawarciem układu z wierzycielami). Czasem zaś mogą to być sami wierzyciele lub też pojedynczy wierzyciel, którzy rozumieją powagę sytuacji, ale nie widzą innego sposobu na odzyskanie swoich pieniędzy. Kto może wnieść do sądu sprawę o upadłość zadłużonego przedsiębiorstwa? Prócz wymienionego dłużnika, jak też jego wierzycieli, z wnioskiem takim mogą wystąpić wszyscy wspólnicy (to znaczy każdy ze współpracujących) danego przedsiębiorstwa, jeśli tylko jest ono spółką jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Jeśli spółka ta ulega akurat likwidacji, stosowny dokument może dostarczyć każdy z jej likwidatorów. Jeśli zaś chodzi o osobę prawną, bądź też jednostkę, która nie posiada takowej prawnej osobowości, z wnioskiem do sądu może wystąpić każdy, kto posiada jakiekolwiek prawo, by ją reprezentować.

A co z przedsiębiorstwami stojącymi na nieco wyższym poziomie lub też takimi, którym udzielono naprawdę wysokiej pożyczki? Sprawa przedstawia się następująco: - jeśli mowa o przedsiębiorstwie państwowym, z wnioskiem takim może wystąpić także organ założycielski - jeśli mowa o jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, podobny wniosek może zostać złożony również przez ministra zajmującego się Skarbem Państwa - jeśli mowa o dłużniku, któremu udzielono wysokiej pożyczki, o wartości przekraczającej 100 tysięcy euro, wniosek o wszczęcie procedury likwidacyjnej może zostać złożony przez organ, który udzielił podobnej pomocy A co w przypadku osoby prawnej, która miała już kiedyś podobne kłopoty i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego? W jej przypadku odpowiedni wniosek może złożyć ustanowiony kurator.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.