Pracownicy z obcych krajów.

Rynek pracy Unii Europejskiej jest tak skonstruowany, że pozwala na bezproblemowe podjęcie pracy jej obywatelom we wszystkich krajach członkowskich. Wystarczy, że pracodawca stworzy odpowiednią umowę najlepiej w dwóch językach polskim oraz angielskim, gdyż jest to język uniwersalny.

Niewiele osób wie, że w naszym kraju, aby przyciągnąć pracowników posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, stworzono specjalne ułatwienia, które dotyczą cudzoziemców posiadających specjalne kwalifikacje. Tacy pracownicy nie potrzebują dokumentów, które uprawniają go do zezwolenia na pracę w naszym kraju. Pracownik o wysokich i pożądanych kwalifikacjach nie będzie potrzebował w naszym kraju m.in. wizy oraz zezwolenia na pracę. Pracownik z zagranicy, który jest pożądany w naszym kraju, czyli ma wysokie kwalifikacje zawodowe, otrzyma pozwolenie na zamieszkanie na czas określony, czyli przekraczający 3 miesiące w celu wypełnienia swoich obowiązków względem pracodawcy.

Aby takie zezwolenie zostało udzielone, pracodawca powinien wykazać, że powierza pracę cudzoziemcowi, którego kwalifikacje są niezwykle potrzebne w jego przedsiębiorstwie, a rynek lokalny nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb. Termin wydania takiego zezwolenia w zależności od wielu czynników jednak nie przekracza 90 dni od daty złożenia kompletnego i wypełnionego bezbłędnie wniosku. Takie zezwolenie wydawane jest na okres maksymalnie 2 lat, jednak w prawie istnieje zapis, który zezwala na przedłużenie takiego dokumentu.

Jak widzicie, jeżeli mamy bardzo duże kwalifikacje zdobyte m.in. podczas studiów, nauki lub dzięki długiej karierze w danym zawodzie jesteśmy w stanie uzyskać od państwa bardzo dużą pomoc w zakresie znalezienia pracy oraz ochrony przed zwolnieniami. Jest to bardzo często praktykowane wśród osób wykonujących specyficzne zawody wymagające dużej wiedzy w zakresie wykonywanych prac. Sama procedura nie jet skomplikowana, a wszystko po to, aby cudzoziemcy mogli bez problemu znaleźć w naszym kraju atrakcyjną pracę.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.