Delegacje krajowe – co warto wiedzieć?

Każda firma, która zajmuje się produkcją lub też usługami stara się zwiększać zasięg swoich działań oraz powiększać grono odbiorców, a także kontrahentów. W tym celu kluczowi pracownicy oraz handlowcy wysyłani są na delegacje, które mają na celu zdobycie nowych odbiorców oraz podpisanie opłacalnych kontraktów.

W umowie, jaką podpisaliśmy podczas zatrudniania się w danej firmie mamy szczegółowo podane miejsce, w jakim wykonywana będzie przez nas praca. Każdy wyjazd poza miejsce zatrudnienia w celach realizacji strategii firmowych nazywamy wyjazdem służbowym lub delegacją. Możemy otrzymać polecenie ustne od pracodawcy lub też w bardziej rozbudowanych przedsiębiorstwach otrzymamy specjalny druk, który decyduje o naszym wyjeździe służbowym.

Każdemu pracownikowi wysłanemu na delegację przysługuje dzienna dieta w określonej kwocie oraz zwrot wszystkich kosztów przejazdu, oraz zakwaterowania, a także innych wydatków poniesionych na realizacje celów firmowych. W sektorze budżetowym określone jest to w statucie, a w prywatnych przedsiębiorstwach określane jest to w regulaminie wynagrodzenia. Ważną sprawą jest jednak fakt, że diety oraz inne przysługujące pracownikowi na delegacji świadczenia nie mogą być niższe od tych, które obowiązują w sektorze budżetowym.

Aby wszystko było zgodne z prawem rachunkowym, należy też odpowiednio rozliczyć całą delegację. Pracownik, który został wysłany na wyjazd służbowy, powinien zbierać wszystkie rachunki oraz paragony, które dokumentują poniesione przez niego koszty na wyjeździe służbowym. Jeżeli pracownik udał się na wyjazd samochodem prywatnym, powinien też przedstawić faktury za zakupione paliwo. W przypadku wyjazdu autem powinniśmy prowadzić ewidencję przebiegu podróży. Najlepiej, jeżeli spiszemy ilość przejechanych kilometrów. Jeżeli tak skrupulatnie podejdziemy do wyjazdu służbowego, to nie będziemy mieli później problemów z odpowiednim rozliczeniem się z pracodawcą, a nasza firma z rozliczeniem wyjazdu z fiskusem.
 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.