Dotacje na inwestycje.

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej, jakie miało miejsce wiele lat temu, niektórzy z naszych rodaków bardzo obawiali się następstw, jakie pojawią się w niedługim czasie od przystąpienia do Unii. W swoim założeniu Unia Europejska ma za zadanie ułatwić wymianę handlową pomiędzy krajami członkowskimi, a na podstawie traktatu Schengen także migrację jej obywateli pomiędzy krajami członkowskimi. W celu ułatwienia krajom biedniejszym wyrównania poziomu gospodarki, Unia Europejska przewidziała liczne dotacje oraz programy wsparcia rozwoju nie tylko regionów, ale także przedsiębiorczości w najbiedniejszych krajach członkowskich. Od początku przystąpienia do Unii, nasz kraj zdobył wiele miliardów euro, które można było przeznaczyć na inwestycje związane z infrastrukturą oraz komunikacją. W latach 2007-2013 nasz kraj był największym beneficjentem spośród wszystkich krajów członkowskich. Oznacza to, że otrzymaliśmy największą ilość pieniędzy spośród wszystkich należących do Unii krajów.

W tym miejscu należy także wspomnieć o wielu milionach euro przekazanych naszym lokalnym firmom w celu poprawy ich działalności. Dotacje na inwestycje obejmowały m.in. wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, dotacje na innowacje oraz wprowadzenie nowych technologii, dotacje na ekologie oraz dotacje na stworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy. Do naszych przedsiębiorców tylko w latach 2004-2006 trafiło około 3.3 miliarda złotych i to wyłącznie z jednego programu operacyjnego, czyli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności. Był to ogromny zastrzyk pieniędzy, który odczuwamy do dzisiaj poprzez stabilny wzrost gospodarczy oraz rozwój naszych małych przedsiębiorców. Aby uzyskać pomoc, nasz przedsiębiorca może aplikować do instytucji odpowiedzialnych za podział środków na te cele lub pośrednio korzystając z pomocy, jaką udzielają firmy, które pozyskały już na ten cel środki z Unii.
 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.