Instytucje i system realizacji funduszy europejskich.

U podstaw powstania Unii Europejskiej leży nieskrępowana wymiana towarów oraz usług pomiędzy krajami członkowskimi. Kraje należące do tego związku bardzo szybko odnotowały spory wzrost gospodarczy oraz poprawę poziomu życia swoich obywateli. W chwili kiedy nasz kraj przystąpił do Unii, wielu z nas miało obawy czy nie stracimy swojej niezależności i czy parlament Unii nie będzie narzucał nam swoich praw, przez co stracimy swoją suwerenność i historię. Oczywiście Unia nakłada pewne prawa oraz obowiązki na swoich członków, jednak nie są to prawa, które w sposób poważny ingerują w nasze struktury. Dzięki Unii i jej pomocy możliwy był szybki rozwój niektórych biedniejszych regionów naszego kraju.

Pomoc ze strony Unii Europejskiej jest bardzo duża. Wszystko za sprawą bardzo wysokich kwot, jakie przyznawane są w ramach funduszy europejskich. Na straży funduszy stoi szereg organizacji i instytucji, które dbają o porządek i odpowiednie wykorzystane przyznanych nam kwot. Odpowiedzialnym za wdrażanie funduszy w naszym kraju jest Minister Rozwoju. Stoi on na straży realizacji założeń oraz wdraża on plany, jakie wynikają z podpisanych umów i dokumentów pomiędzy naszym krajem a Unią. Podmiotem pomocniczym, który wspiera ministra w jego pracy, jest Komitet do spraw Umowy Partnerstwa. Komitet ten kontroluje wszystkie instytucje zajmujące się przydzielaniem oraz rozpatrywaniem dotacji i funduszy z programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Jest jeszcze dodatkowo wiele instytucji, które nie są związane z rządem, a jedynie pośredniczą w udzielaniu lub zdobywaniu tego typu funduszy. Są to organizacje prywatne, które czerpią zyski z pomocy w zdobyciu dotacji unijnych. Zazwyczaj za taką pomoc zobowiązani jesteśmy zapłacić danej firmie niewielką część uzyskanych przez nas pieniędzy. Taka firma załatwia za nas wszystkie dokumenty oraz pomaga nam w kwestiach prawnych związanych z uzyskaniem pieniędzy z Unii Europejskiej. Jest to coraz bardziej rozwijająca się gałąź usług finansowych

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.