Zmiany w prawie spadkowym.

Każdy, kto przez całe swoje życie zbierał i powiększał swój majątek, powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że po jego śmierci będzie on sądownie podzielony pomiędzy najbliższą rodzinę, czyli spadkobierców. W przypadku braku chęci przejęcia spadku sąd będzie wg prawa szukał następnych w kolejności spadkobierców. Mogą to być wnuki, a jeżeli i oni nie wyrażą chęci przejęcia spadku, będą to dzieci wnuków itd. Sąd może podzielić spadek na kilka sposobów m.in. sprzedając całość majątku i dzieląc pieniądze w odpowiednich proporcjach pomiędzy spadkobierców. Może także podzielić fizyczny majątek pomieć wszystkich uprawnionych do spadku bliskich. Ewentualnie może przekazać majątek jednej lub kilku osobom dziedziczącym, a dodatkowo wyznaczyć nakaz spłaty wartości spadku pozostałym spadkobiercom. Często stosowane jest to w przypadku nieruchomości jak mieszkania czy domu, których nie da się podzielić.

Ważną sprawą, jaką należy poruszyć, jest dziedziczenie długów. Do niedawna spadkobiercy, którzy nie złożyli stosownych dokumentów o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, często popadali w długi. Powodem takiej sytuacji był fakt, że osoba zmarła posiadała długi, które wraz ze spadkiem automatycznie były dziedziczone. Obecnie tzw. milczenie będzie oznaczało, że przejmujemy spadek, jednak odpowiadamy za długi tylko w wysokości dziedziczonego spadku. W rezultacie wygląda to tak, że jeżeli przejmujemy spadek o wartości 5 tysięcy złotych, a długi wraz z nim przejęte wynoszą 10 tysięcy złotych, to wierzyciel może się od nas domagać jedynie 5 tysięcy złotych spłaty zobowiązania.

Jak widać, warto na czas złożyć odpowiednie dokumenty, które pozwolą nam na uchronienie się przed wpadaniem w długi spadkowe. Dawniej, przed nowelizacją prawa spadkowego takie sytuacje miały miejsce bardzo często. Majątek przejmowany przez spadkobierców był w wielu przypadkach o wiele mniej wart niż długi, jakie były z nim związane. W tej chwili prawo jest o wiele bardziej przychylne spadkobiercom.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.