Fundusze europejskie w Polsce.

Unia Europejska powstała w celu stworzenia nieskrępowanej wymiany handlowej pomiędzy krajami członkowskimi. Od wielu lat rozwija się oraz powiększa grono swoich członków. W momencie, kiedy w wyniku referendum nasz kraj stał się członkiem Unii, wiele osób miało obawy co do przyszłości i suwerenności naszego kraju. Spowodowane było to wieloma odgórnie nakładanymi na wszystkich członków Unii prawami, które nie każdemu się podobały, a w wielu przypadkach były po prostu bez sensu i logiki. Pomijając ten fakt, nasz kraj zyskał bardzo wiele na członkostwie w Unii Europejskiej. Dzięki przynależności do Unii możemy bez konieczności okazywania dokumentów podróżować po wszystkich krajach członkowskich. Swobodny przepływ ludzi ma jeszcze jedną korzyść – pozwala na zmniejszenie biurokracji oraz kolejek na granicach państw.

Inną bardzo dużą zaletą przynależności do Unii Europejskiej są różnego rodzaju fundusze, które mają na celu podniesienie stopy życiowej członków oraz wyrównanie poziomu gospodarczego w krajach mniej rozwiniętych. Z funduszy europejskich skorzystało już wiele gmin i miejscowości w naszym kraju. Za przykład posłuży piękne i klimatyczne miasto Zamość położone w województwie lubelskim. Przed przystąpieniem do Unii miasto było zaniedbane, szare oraz ponure. Obecnie dzięki dziesiątkom milionów złotych dotacji unijnych miasto rozkwita. Odnowiono zabytkowy rynek, stworzono ciekawą infrastrukturę wokół starego miasta oraz poprawiono stan nawierzchni w najbardziej zaniedbanych częściach miasta.

Zamość to tylko jeden z wielu przykładów jak duży wpływ na nasz rozwój i poziom życia wywarła Unia Europejska. Dzięki jej pomocy biedne regiony naszego kraju stały się prężnie rozwijającymi i dobrze rokującymi na przyszłość ośrodkami turystyki, przemysłu oraz nauki. Oczywiście nie ma nic za darmo. Za kilka lat to na nas będzie ciążył obowiązek pomocy nowym członkom, którzy dołączą do grupy Państw przynależnych do Unii Europejskiej. Jednak to, ile nasz kraj zyskał na członkostwie widać gołym okiem.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.