Prawo spadkowe.

Każdy z nas w trakcie swojego życia gromadzi różnego rodzaju dobra, które mają zapewnić nam lepszy byt oraz pomóc w przyszłości naszym najbliższym. Majątek stanowią różne wartości m.in. nieruchomości, samochody oraz np. pieniądze lub fundusze inwestycyjne. Przez całe życie może się nazbierać spora wartość takich rzeczy. Co jednak w przypadku naszej śmierci? Co stanie się z naszym ciężko zdobytym majątkiem?

Jeżeli nie napisaliśmy stosownego dokumentu (testamentu), w którym wyszczególniliśmy kto z naszych bliskich ma otrzymać składniki naszego majątku oraz w jakich częściach, to sąd decyduje o podziale naszego majątki. Warto jednak pamiętać, że taki testament nie może budzić wątpliwości oraz powinien być zgodny z prawem. W przeciwnym razie wszystkie zapisy takiego testamentu mogą zostać odrzucone w przypadku podważenia jego treści przez spadkobierców.

Sąd dzieli majątek spadkowy w kilka sposobów. Pierwszym z nich jest podział fizyczny. Polega on na odpowiednim podzieleniu składników fizycznych majątku spadkowego pomiędzy wszystkich spadkobierców w części, jaka im przysługuje. Tego typu procentowe wartości opisane są w kodeksie spadkowym i sąd wg niego dzieli majątek.

Kolejnym rodzajem podziału spadku pomiędzy spadkobierców jest przyznanie jednemu lub kilku spadkobiercom całości majątku jednak z zastrzeżeniem, że zobowiązują się oni do spłaty innych spadkobierców w kwotach odpowiadających części spadku, jaki im przysługiwał. Udział w spadku określa prawo spadkowe.

Trzecią formą podziału spadku po zmarłym jest podział cywilny, który wg wielu osób jest najbardziej sprawiedliwy. Polega on na sprzedaży całego majątku, a następnie podziału uzyskanych pieniędzy pomiędzy spadkobierców w kwotach procentowo określonych w prawie spadkowym.

Procedura spadkowa jest stosunkowo skomplikowaną sprawą, która często przy dużych spadkach i wielu spadkobiercach może przeciągać się do kilku lat. Warto wiec jeszcze za życia odpowiednio podzielić nasz majątek pomiędzy najbliższych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.