Postępowanie układowe

Proces związany z postępowaniem układowym powinien zostać wszczęty w momencie, gdy suma wierzytelności o spornym charakterze będzie już sięgać ponad 15% sumy wszystkich wierzytelności, które uprawniają do głosowania nad układem. Prowadzenie postępowania układowego ma za zadanie stworzenie takiej sytuacji, w której dłużnik będzie mógł zawierać układ, który będzie realizowany po sporządzeniu i zatwierdzeniu kompletnego spisu wszystkich wierzytelności.

W zasadzie postępowanie układowe i kierujące nim przepisy są bardzo podobne do tego co robi się w przypadku postępowania układowego, które ma charakter przyspieszony. Postaramy się więc jedynie zwrócić pokrótce uwagę na takie elementy, które będą ukazywały różnice w przypadku postępowania, które będzie prowadzone w stosunku do trybu omówionego już powyżej. Przygotowanie takiego postępowania układowego będzie wiązało się z koniecznością przygotowania należytych wniosków przez dłużnika. Powinien on w takim wniosku postarać się o to, by uprawdopodobnić w sposób konkretny swoją zdolność do tego, by zaspokajać koszty jakie związane są z prowadzeniem postępowania układowego. Poza tym musi również wykazać, że jest w stanie zaspokajać również te wszystkie zobowiązania, które będą powstawać w trakcie okresu, gdy już postępowanie układowe będzie rozpoczęte i będą się pojawiać kolejne nowe zobowiązania. Tutaj swoje znaczenie będzie miał również plan restrukturyzacyjny, który musi zostać w staranny sposób przygotowany. Jego opracowaniem powinien zająć się wyznaczony przez sąd nadzorca sądowy, który będzie miał na to czas miesiąca od chwili, gdy zostanie otwarte postępowanie układowe. Nadzorca sądowy, ewentualnie zarządca sądowy, jeśli występuje w danym przypadku może przygotować konkretny spis wierzytelności, które obciążają danego dłużnika. Ma na to okres miesiąca od dnia, w którym nastąpi formalne otwarcie postępowania o charakterze układowym. Tutaj natomiast inaczej niż w przypadku postępowania układowego o przyspieszonym charakterze będzie sporządzony również pełny inwentarz masy układowej, która będzie konstytuowana w danym przypadku. Spis taki powinien zostać sporządzony przez nadzorcę, który będzie miał na to termin miesiąca od dnia, w którym nastąpi przygotowanie do otwarcia postępowania układowego.

Zakłada się, że te rzeczy, które należą do danego dłużnika w momencie, gdy otwiera się postępowanie układowe będą także należeć do masy układowej. Razem ze spisem powinna się dokonać także odpowiednia szacunkowa forma określenia ile mienia będzie w sumie wchodziło w skład masy układowej. W ramach prowadzonego postepowania układowego zawsze po złożeniu planu restrukturyzacyjnego oraz przygotowaniu spisu wierzytelności sędzia - komisarz będzie miał czas na to, by wyznaczyć termin dla wszystkich wierzycieli, by przygotowane zostało ich zgromadzenie, w ramach którego powinno zostać przeprowadzone głosowanie nad przygotowanym układem.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.