Skuteczna windykacja należności.

Prowadząc działalność gospodarczą często na swoje usługi lub towary wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności. Nie jest to nic dziwnego, a tego typu praktyki stosowane są od wielu lat. Dzięki temu kupujący ma czas na zapłatę za towar oraz my zyskujemy klienta. Problemy zaczynają się, jednak jeżeli w pewnym momencie nasz kontrahent przestaje płacić za faktury. Co w takiej sytuacji ma zrobić przedsiębiorca?

Pierwszym krokiem w odzyskaniu naszych pieniędzy jest próba polubownego załatwienia sprawy. Możemy zachęcać naszego dłużnika do spłaty np. w ratach lub w inny satysfakcjonujący nas sposób. Jeżeli tego typu działania nie poskutkują, możemy wystosować odpowiednie wezwanie do zapłaty oraz poinformować dłużnika o wszczęciu dalszego postępowania windykacyjnego. Ważne jest też, aby poinformować naszego dłużnika o dodatkowych kosztach, jakie będzie musiał zapłacić w przypadku przejścia do bardziej poważnych działań windykacyjnych.

Jeżeli i to nie poskutkuje, to powinniśmy udać się do sądu celem uzyskania prawomocnego wyroku, z którym możemy udać się do komornika sądowego w celu odzyskania naszej należności. Tutaj sprawę pozostawiamy już komornikowi, który może wezwać do zapłaty należności lub też przystąpić do zajmowania majątku oraz kont bankowych naszego dłużnika.

Możemy jeszcze samodzielnie windykować naszą należność. W takim wypadku warto być konsekwentnym i stosunkowo często kontaktować się z naszym dłużnikiem oraz przypominać mu i proponować różne formy spłaty zobowiązania. Najbardziej skuteczną formą windykacji jest jednak sądowy nakaz zapłaty, który później możemy przekazać komornikowi sądowemu. W takich sytuacjach, jeżeli nasz dłużnik posiada jakikolwiek majątek, możemy być pewni, że odzyskamy nasze pieniądze. Warto jednak tego typu działania traktować jako ostateczność i próbować polubownego odzyskania zobowiązania. Opłacalne jest to dla obu stron sporu. Jeżeli więc zaciągamy długi, to warto je spłacać, gdyż w przeciwnym razie mogą spotkać nas nieprzyjemności.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.