Windykacja przedsądowa.

Każdy przedsiębiorca w pewnym momencie w swojej karierze może spotkać się z klientami, którzy mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań względem naszej firmy. Warto jest więc wiedzieć w jaki sposób postępować z takimi osobami oraz jak zabezpieczyć się przed utratą należności za wystawione faktury, oraz sprzedane towary i usługi.

Pierwszym etapem windykacji jest windykacja polubowna. Możemy zadzwonić do dłużnika i grzecznie mu przypomnieć o obowiązku opłacenia faktury. Możliwe, że nasz klient zupełnie o tym zapomniał i nie dokonał przelewu. W innym przypadku warto mu przypomnieć o tym obowiązku. Jeżeli klient nadal wzbrania się przed spłatą zobowiązania, powinniśmy go poinformować o dodatkowych kosztach w przypadku dalszej windykacji. Jeżeli nadal nie zamierza oddać nam naszych pieniędzy warto przejść do windykacji przedsądowej. Ma ona na celu doprowadzić do odzyskania należności lub do sporządzenia dokumentacji, którą będziemy mogli wykorzystać na etapie sądowym.

Jest kilka etapów windykacji przedsądowej, które mogą pomóc nam w odzyskaniu należności. Pierwszym z nich jest telefoniczny kontakt z dłużnikiem w celu ustalenia czasu spłaty oraz ustalenia przyczyn takiego opóźnienia. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma słowa i nie spłaci zadłużenia, warto go poinformować o wystawieniu pierwszego wezwania do zapłaty. Kolejnym etapem jest ponowny telefon do dłużnika i próba polubownej spłaty należności.

Jeżeli i ten etap zawiedzie, warto przejść do kolejnego, czyli drugie wezwanie do zapłaty. Podobnie jak we wcześniejszych etapach warto zadzwonić ponownie do dłużnika i zachęcić go do polubownego załatwienia sprawy. Jeżeli to nie pomoże powinniśmy wystawić przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym wyszczególnimy dodatkowe koszty, jakie poniesie dłużnik w przypadku braku spłaty w terminie. W przypadku braku spłaty odpowiednie dokumenty składamy do sądu i czekamy na uzyskanie sądowego wyroku, który zobowiązuje dłużnika do zapłaty. Na tym etapie w odzyskaniu długo pomoże nam komornik sądowy.
 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.