Spółka komandytowo- akcyjna może wnioskować o zwrot PCC

Spółka może wnosić o zwrot zapłacone podatku PCC na podstawie wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości w dniu 22 maja 2015 roku. Decyzja ta zwalnia z podatków od czynności cywilnoprawnych, a dokładniej niektórych związanych z modernizacją spółek komandytowo-akcyjnych. Wszystkie osoby, które znalazły się w zbliżonych okolicznościach płacąc PPC mają 30 dni na skonstruowanie wniosku o zwrot nadpłaty od chwili upowszechnienia się wymienionego wcześniej orzeczenia.

SKA jest swego rodzaju specyficzną spółką biorąc pod uwagę KSH, ponieważ skupia się na elementach spółki kapitałowej czy osobowej. Cechuje się licznym konfliktami na płaszczyźnie zwiększenia majątku zakładowego, ponieważ opodatkowanie spółek osobowych różni się diametralnie od kapitałowych. Z analogicznym problemem spotkała się także Drukarnia Multipress Sp. z o.o. występując z indywidualnym wnioskiem do Ministra Finansów dotyczącym objaśnienia przepisów prawa z zakresu podatkowego od czynności cywilnoprawnych. Dane były potrzebne, ponieważ chciała zmienić się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w komandytowo-akcyjną oraz zwiększyć swój kapitał. Drukarnia Multipress Sp. z o.o. powoływała się na określeniu spółki kapitałowej art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/7 oraz art. 4 ust. 1 lit. b) w związku z art. 5 ust. 1 lit. e), która także dotyczyła tego samego rozporządzenia. Dokładniej mówiąc przekształceń nieobejmujących podatek od czynności cywilnoprawnych. Po przeanalizowaniu dokumentu Minister Finansów doszedł do wniosku i odesłał negatywną opinię, ponieważ firma działa w nieprzepisowy sposób przytaczając art. 2 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 2008/7. Dokładniej mówiąc nie pozwalała uznać ją za spółkę kapitałową na podstawie części udziałów i członków zwracając się do tego punktu artykułu, o którym mowa wyżej.

Drukarnia nie postanowiła jednak rezygnować i zdecydowała się wnieść skargę do o Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Jednostka ta powołała się na mocy prawa handlowego SKA i stwierdziła, że spółka osobowa, której celem jest prowadzenie firmy pod własnym szyldem łączy się odpowiednio do spółki osobowej i kapitałowej. Specyfikacji SKA wobec wierzycieli spółki określa, że co najmniej jeden komplementariusz odpowiada bez ograniczenia, a minimalna odpowiedzialność spada, na co najmniej jednego wspólnika. Kapitał SKA składa się z akcji ostatnich wspólników i wkładów komplementariuszy, jeśli nie będą stanowić przedmiot obrotu giełdowego. Finanse SKA mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie na takich samych zasadach jak kapitał spółki akcyjnej. Co ważniejsze pozbawienie komplementariusza praw i obowiązków ważne jest za zgodą pozostałych wspólników. Natomiast akcje SKA są zbywalne, przy czym zarządzanie akcjami imiennymi może stać się ograniczone tak jak akcje personalne w spółkach akcyjnych.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowił zawiesić całą sprawę kierując do Trybunały Sprawiedliwości pytania z zakresu prawa Unii Europejskiej. W skutek tego uznano, że każda spółka spełniająca wymogi w art. 2 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 2008/7 stanowi spółkę kapitałową. Regulacja ta nie dotyczyła określenia spółki komandytowo-akcyjnej. Pora podsumować korzyści. Każdy podatnik może ubiegać się o zwrot nadpłaty, jeśli dotyczy ona sytuacji podobnej do tej omawianej w poprzednich akapitach lub zapłacił istotny podatek nie odnosząc korzyści ze zwolnień określonych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwolnienia przyniosą dodatkowe oszczędności.

Partner publikacji: Nwlegal.pl

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.