Podział spadku - co musisz wiedzieć?

W ciągu całego naszego życia zdobywamy majątek m.in. grunty, nieruchomości oraz np. fundusze, obligacje oraz inne papiery wartościowe. Powiększają one nasz majątek i jednocześnie podnoszą status i poziom naszego życia. Co jednak w przypadku naszej śmierci? Kto przejmę po nas cały majątek lub jego część?

Prawo spadkowe jasno określa podział spadku. W przypadku braku notarialnie spisanego testamentu przekazującego prawo do spadku konkretnym osobom w konkretnie ustalonej części sąd dzięki spadek zmarłej osoby w odpowiednich proporcjach pomiędzy najbliższą rodzinę zmarłego. Aby taki podział miał miejsce, należy złożyć odpowiedni wniosek o sądowy podział majątku, który oczywiście jest płatny, jednak nie są to wysokie kwoty do zapłaty. Sąd może podzielić spadek na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest podział fizyczny, który obejmuje podział wszystkich przedmiotów wchodzących w skład mający spadkowego. Sąd rozdziela pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do udziałów w spadku, jakie im przysługują.

Drugą formą podziału jest przyznanie proporcjonalnej wielkości spadku jednemu lub też w najczęstszych przypadkach kilku spadkobiercom. Sąd jednak zastrzega obowiązek spłaty pozostałych spadkobierców w kwocie odpowiadającej wartości części spadku niepodzielnego.

Notariusz w Krakowie ► https://www.notariusz-wajda.pl/

Trzecią formą podziału spadku jest podział cywilny składników majątku zmarłego. Najczęściej polega go na sprzedaży bądź zlicytowaniu spadku i podzielenia sumy, jaka uzyskano ze sprzedaży pomiędzy spadkobierców w proporcjach zależnych od ich udziału w spadku.

Jak widać, prawo spadkowe jest bardzo restrykcyjne i nie ma w nim miejsca na dowolne interpretacje, które pozwolą na nagięcie litery prawa. Warto jednak szczególnie jeżeli posiadamy duży majątek spisać odpowiedni dokument, który pomaga w podziale spadku pomiędzy najbliższe nam osoby. Takim dokumentem jest testament, jednak musi być on prawomocny i zgodny z prawem spadkowym, jakie obowiązuje w naszym kraju. W przeciwnym razie sąd odrzuci taki testament.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.