Rodzaje umów.

Decydując się na podjęcie pracy, możemy liczyć na kilka rodzajów umów. Umową o pracę nazywamy dokument wiążący pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W umowie wyszczególnione powinny być obowiązki pracownia, wysokość podstawy wynagrodzenia oraz kres, na jaki podpisywana jest umowa. Ze względu na okres podpisania umowy wyróżniamy kilka jej typów m.in. umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Ważną sprawą jest też fakt, że pracodawca po podjęciu przez nas pracy ma maksymalnie 7 dni na potwierdzenie umowy w formie pisemnej.

Umowa na okres próbny jest podpisywana maksymalnie na okres 3 miesięcy i ma za zadanie sprawdzić nasze umiejętności oraz znajomość branży. Jest w pewnym sensie okresem próbnym, po którym pracodawca może podpisać z nami inną umowę lub nie podpisać żadnej.

Umowa na czas określony jest kolejnym z rodzajów umów o pracę. Wg prawa pracodawca może podpisać z nami maksymalnie dwie takie umowy. Trzecia umowa na czas nieokreślony staje się automatycznie umową na czas nieokreślony.

Trzecią formą zatrudnienia są umowy na czas nieokreślony. Są to najbardziej pożądane przez pracowników umowy. Taka umowa chroni pracownika w różne sposoby, a najważniejszym z nich jest Orchowa przed zwolnieniami.

Wyróżniamy jeszcze dodatkowe formy zatrudnienia, jednak po ostatnich zmianach w prawie coraz mniej osób zostaje zatrudnionych na tych warunkach. Są to m.in. umowa o dzieło podpisywana z pracownikiem i określająca konkretny zakres działań, jakie są do wykonania przez pracownika. W tym rodzaju umowy pracodawca nie jest zobowiązany do opłacania składek do ZUS. Dodatkowo pracodawca nie ma obowiązku udzielania urlopu lub zasiłku chorobowego. Umowa ta zobowiązuje nas do osiągnięcia konkretnego rezultatu, jaki określony jest w umowie. Warto wspomnieć też o umowie zlecenie. Jest to podobna forma umowy, w której mamy jasno określone nasze obowiązki, czas, w jakim mamy je wykonać oraz wysokość wynagrodzenia, jakie utrzymamy z tytułu umowy.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.