Ogłoszenie upadłości - co to takiego i jaki sąd może ową upadłość ogłosić?

Jeżeli dłużnik jest niewypłacalny - to znaczy nie istnieje żadna możliwość, by mógł spłacić zaciągnięte wobec wierzyciela lub też wierzycieli należności pieniężne - mogą oni wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. W takim wypadku możliwe jest zajęcie jego majątku, skutkiem czego zostaje on sprzedany, a pieniądze z owej sprzedaży trafiają do wierzycieli, jako pokrycie zaciągniętych wcześniej przez dłużnika zobowiązań.

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości niekoniecznie jednak musi występować wierzyciel - może to zrobić także i sam zainteresowany dłużnik, który nie wie, jak inaczej mógłby wybrnąć z danej sytuacji i ma nadzieję, że zostanie ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu. Wówczas to strony sporu mogą przedstawić swoje propozycje wybrnięcia z sytuacji i być może któraś z nich zostanie zaakceptowana. To szansa dla dłużnika na jednoczesne wyjście z kłopotów materialnych - a zatem spłatę istniejącego długu, który w momencie złożenia wniosku wyraźnie przerasta jego siły - jak również kontynuowanie działalności, bowiem w przypadku ugody nie musi on na przykład zamykać swojej firmy i przekazywać syndykowi całego majątku. W drodze prowadzonych rozmów, polskie prawo przewiduje również, że część długów może zostać anulowana. Zatem czasami warto dochodzić w sądzie swoich praw. Oczywiście, czasem wiąże się to ze sporym ryzykiem - wszak strony mogą nie dojść do porozumienia i ogłoszona zostanie upadłość likwidacyjna. Wszystkie decyzje należy zatem dokładnie wcześniej przemyśleć. Upadłość oznacza zatem bankructwo, w języku potocznym zwane "plajtą".

Polskie prawo reguluje tą kwestię, a stosowne zapisy znajdują się w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie upadłościowe zostaje wszczęte, gdy upadłość zostaje ogłoszona przez sąd. Tu pojawia się jednak pytanie - jaki sąd odpowiada za wydanie podobnego ogłoszenia? Odpowiada za to sąd upadłościowy - właściwy dla miejsca, w którym toczy się postępowanie. Jeśli zatem sprawa o ogłoszenie upadłości dotyczy przedsiębiorcy, który posiada firmę i prowadzi swoją działalność na przykład w Nowym Sączu, to za ogłoszenie upadłości owej firmy będzie odpowiedzialny sąd z tamtejszego regionu. W tym przypadku zatem Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (V Wydział Gospodarczy). Sądem upadłościowym jest zawsze sąd rejonowy - sąd gospodarczy. A sam skład owego sądu? W skład sądu upadłościowego wchodzi trzech sędziów zawodowych. To oni rozpoznają sprawy o ogłoszenie upadłości.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.