Co warto wiedzieć o delegacjach zagranicznych?

Obecnie Polskie przepisy zezwalają przedsiębiorcom rozliczać koszty delegacji zagranicznych. Jednak w tym celu należy zastosować szereg zasad, których nie stosuje się wobec delegacji krajowych. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, co warto wiedzieć na temat delegacji zagranicznych. Przeczytaj go koniecznie!

Wyjazdu turystycznego nie można zaliczyć do kosztów firmowych

Zacznijmy od tego, że koszt uzyskania przychodu musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub uzyskania albo zachowania jego źródła, a wypoczynek przedsiębiorcy nie zalicza się do tej kategorii, dlatego wyjazdów turystycznych nie można włączyć do kosztów firmowych. W związku z tym przedsiębiorca, który rozlicza wydatki związane z podróżą zagraniczną, musi być w stanie udowodnić, że wyjazd był powiązany z prowadzoną działalnością (np. miał na celu spotkanie z klientem) i nie miał charakteru regularnych wyjazdów, właściwych dla danej branży (np. transportowej).

Wyżywienie w kosztach firmy obrazują diety

Przede wszystkim przedsiębiorca wyjeżdżający w podróż zagraniczną nie może rozliczyć kosztów wyżywienia na podstawie faktur lub rachunków. W tym celu stosuje się mechanizm diet, który jest opisany w kodeksie pracy. Ponadto przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów firmowych kwotę diety, której wysokość zależy od kraju i długości trwania delegacji. Natomiast wysokość diety ustalona jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom (...) z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Jak jest stawka diety na delegacji?

Rzecz jasna stawka diety uzależniona jest od kraju, w którym miała miejsce podróż zagraniczna. Dajmy na to przykładowo, dla Niemiec dieta wynosi 42 euro, dla Francji - 45 euro, dla Wlk. Brytanii - 32 funty, dla USA - 46 dolarów, zaś w przypadku podróży do Rosji - 50 dolarów. Zawsze rozliczanie diet zagranicznych wymaga przeliczenia walut. Kwotę diet zagranicznych ustala się biorąc pod uwagę długość trwania delegacji. Musisz wiedzieć, że każda pełna doba pozwala rozliczyć całą stawkę diety, zaś w przypadku niepełnych dób, stosuje się następujące zasady:

- jeżeli podróż służbowa trwa powyżej 12 godzin, przysługuje dieta w pełnej wysokości,

- jeżeli podróż służbowa trwa od 8 do 12 godzin, przysługuje połowa diety,

- jeżeli podróż służbowa trwa poniżej 8 godzin, przysługuje 1/3 diety.

Dodatkowo w celu zaliczenia diet do kosztów, sporządzany jest tak zwany dowód wewnętrzny, czyli dokument opisujący szczegóły poniesionego w ten sposób wydatku. Diety przedsiębiorcy związane z zagraniczną podróżą służbową należy ująć w kolumnie 13 KPiR.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.